« Najít podobné dokumenty

Obec Zajíčkov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zajíčkov za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zajíčkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zajíčkov za rok 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 7'
<br> Č.j.: KUJI 16549/2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zajíčkov
<br> se sídlem Zajíčkov 47,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515795 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 14.března 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s g 4 zákona opřezkouma'vání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 14.března 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Zajíčkov Zajíčkov 47 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX - místostarosta XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 708907491 lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Vý sledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Zajíčkov byl zjištěn následující nedostatek <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zá...

Načteno

edesky.cz/d/3370954

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zajíčkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz