« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov platných od 1. 1. 2019 do 31.12. 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Á Mesrský ÚŘAD ZňÁR NAD SAZAVOU [ [ ODBoFí ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> žňÁR NAD SÁZAVOU Žižkowx 227/1,591 31 žfm NAD Simon
<br> vAš DOPIS ZN./ZE DNE (:.<.> J <.>,SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA žDAR NAD SÁZAVOU ZP/2137/17/JD Doubek/340 04.11.2019
<br> Uvědomění vlastníků lesních majetků územního zařizovacího obvodu „LHO Přibyslav,správního obvodu Zd'ár nad Sázavou“,č.515 831,o předávání lesních hospodářských osnov,platných od 1.1.2019 do 31.12.2028,ato veřejnou vyhláškou
<br> VEREJNA VYHLASKA
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů,příslušný podle 5 61 a násl.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků,š 25 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění a podle 5 48,odst.2 lit.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „lesní zákon“)
<br> o z n a m uj e
<br> vsouladu s ustanovením š 25,odst.4 lesního zákona a 5 17,odst.1 vyhl.č.84/1996 Sb <.>,MZe o lesním hospodářském plánování,lhůtu a místo kde každý vlastník lesního majetku (obec,právnická nebo fyzická osoba) do 50ti hektarů,jehož les je zahrnut vzařizovacím obvodu „LHO Přibyslav správního obvodu Žďár nad Sázavou“,pro který je zpracována lesní hospodářská osnova,platná od 1.1.2019 do 31.12.2028,obdrží bezplatně osnovu,tedy vlastnický separát,týkající se stavu jeho lesa <.>
<br> místo vyzvednutí vlastnického separátu: Městský úřad Žďár nad Sázavou,odbor životního prostředí,Žižkova 227/1,odbor životního prostředí,lll.patro,dv.č.150
<br> lhůta pro vyzvednutí: osnovy budou vlastníkům protokolárně předávány každé pondělí či středu od 8,00 do 17,00 hodin,vostatní dny od 8,00-14,00 hod na odboru životního prostředí při Městském úřadu Žďár nad Sázavou,po dohodě s tímto orgánem i vjinou dobu,nejpozději však do 31.12.2020 <.>
<br> Zařizovací obvod LHO Přibvslav správního obvodu Žďár nad Sázavou“ č.515 831 je vymezen následujícími katastrálními územími: „ Březí nad Oslavou,...

Načteno

edesky.cz/d/3370793

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz