« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Sompo-Info-rozpočtové opatř. č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sompo-Info-rozpočtové opatř. č. 1
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ SOM PO
<br> Roučkovice 63,395 01 Pacov,Tel.: 776286416
<br> K rukám starost(k)y,místostarost(k)ý V Pacově dne 4.11.2019
<br> Žádost o uveřejnění informace ohledně rozpočtového opatření č.1 schváleného dne 22.10.2019
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto,Vážená paní místostarostko,vážený pane místostarosto <,>
<br> dle povinnosti vyplývající ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších novel a předpisů,je nutné na úředních deskách členských obcí uvést oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření.Dále je povinností uvést informaci ohledně uveřejnění v elektronické podobě a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby <.>
<br> Informace je nutné mít uvedené po dobu zveřejnění rozpočtu,ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje <.>
<br> Nezveřejnění je správním deliktem dle zákona č.250/2000 Sb <.>,523,odst.4e).Prosím tedy o zvěřejnění:
<br> Rozpočtové opatření č.1 schválené dne 22.10.2019,zveřejněno svazkem obcí 29.10.2019,uveřejněno v elektronické podobě na http:/lwwwsompo-dsocz/,možno nahlédnout do jeho listinné podoby je na Měú Černovice,Mariánské náměstí 718,394 94 Černovice,kancelář starosty <.>
<br> Předem děkuji za Vaši spolupráci a vyvěšení výše uvedených informací <.>
<br> S pozdravem Mgr.XXX XXXXXX,předseda DSO Sompo
<br> WWW.SOITIpX.CZ

Načteno

edesky.cz/d/3370126


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz