« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020 SMaSZ Lodín.pdf [0,07 MB]
Předpokládaný rozpočet na rok 2020 v tis.Kč (bez DPH)
<br> Správa majetku a sportovních zařízení Lodín,Lodín 99,503 15 Nechanice
<br> Náklady: H|.č D.č.501 Spotřeba materiálu 300 390 502 spotřeba energie z toho: 8 925 voda 2 340 elektřina 3 495 plyn 3 90 511 opr.a udržování 1300 2500 512 cestovné 12 3 518 Ost.služby 300 480 521 Mzdové náklady 900 1 860 527 Zákonné soc.nák|ady 260 370 CELKEM 3080 6528 Dohromady hlavní + doplňková činnost 9608 Výnosy: 602 tržby z prodeje služeb: 4200 Z toho koupaliště 1800 kemp 2100 nájmy 120 výroba elektřiny sluneční elektrárna 180 604 Výnosy z prodaného zboží 3 662 Úroky 3 CELKEM 4g_6
<br> Rozdíl náklady-výnosy - 5402
<br> Spotřeba materiálu:
<br> spotřeba chemie koupaliště 250 tis.<,>
<br> nákup čistících prostředků na úklid 200tis <.>,nákup spotřebního materiálu 140tis.Nákup PHM 90 tis <.>
<br> Spotřeba energie — navýšení o 8% zdražení od dodavatele Opravy a udržování a ostatní služby :
<br> Oprava bazénu,tobogánů a zařízení koupaliště cca 500tis <.>,Oprava zařízení kempu cca 600tis <.>
<br> Oprava traktorů,sekaček,techniky 250tis <.>
<br> Oprava strojovny a technologii 320tis <.>
<br> Oprava a údržba obecní prodejny 100tis <.>
<br> Údržba čov 60tis <.>
<br> Rezerva na nečekané opravy 400tis <.>
<br> Zahradnické práce 550tis <.>
<br> Údržba fitness,dětského hřiště v Lodíně,Janatově,údržba odpočívadel vč.zařízení,údržba pronajatého majetku obce 650tis <.>
<br> Ostatní služby : Reklama 40tis <.>,hovorné 40tis <.>,rozbor vody 40tis <.>,praní prádla 50tis <.>
<br> smluvnitechnická pomoc 60tis <.>,pojištění 55tis <.>,školení15tis.<,>
<br> v-v !
<br> revize + revize dětských hrlst 90tis <.>
<br> Mzdové náklady + odvody — dle předpokladu o 5% - 10% u pracovníků na stálý pracovní poměr a o cca 20% u sezónních pracovníků
<br> Výnosy z prodeje služeb — předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2019 a v XXX případě bude nutná dotace na hlavní činnost X XXX XXX Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 2 322...

Načteno

edesky.cz/d/3369728


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz