« Najít podobné dokumenty

Obec Přemyslovice - Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov Konice - povolení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přemyslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Premyslovice_Konice_VAK_Prostejov_Vodovod_Konice_privadeci_rad.pdf [1,28 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Odbor životního prostředí
<br> Masarykovo nám.27,798 52 Konice
<br> Pracoviště Na Příhonech 405,798 52 Konice
<br>
<br>
1/29
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vodovody a kanalizace Prostějov,a.s.Váš dopis č.j.:
<br> Krapkova 26 ze dne:
<br> 796 01 PROSTĚJOV Číslo jednací: KON 12 496/2019
Spisová zn.: OŽP 422/2019 DOS
<br> zastoupené
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> společností VODIS Olomouc s.r.o.Telefon: 582 401 492
<br> Tovární ul.1059/41 E-mail: martin.dostal@konice.cz
<br> 772 11 OLOMOUC
Datum: 29.10.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Osoba odpovědná za vyřízení a podepisování: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br>
<br> Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení Městský úřad Konice,odbor
<br> životního prostředí,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a §
<br> 106 odst.1 zák.č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném
<br> znění
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> společnosti
<br> Vodovody a kanalizace Prostějov,a.s <.>
<br> Krapkova 1635/26,796 01 Prostějov
<br> IČ: 49451723
<br>
<br>
<br> Č.j.: KON 12 496/2019
<br> 2/29
Městský úřad Konice,Masarykovo nám.27,798 52 Konice,tel: 582 401 411,podatelna@konice.cz <,>
<br> IČ: 00288365,DIČ: CZ00288365,www.konice.cz
<br> zastoupené
<br>
<br> společností
<br> VODIS Olomouc s.r.o <.>
<br> Tovární ul.1059/41,772 11 Olomouc
<br> IČ: 25835815
<br>
<br>
<br> společné povolení k umístění a provedení vodního díla
<br>
<br> „Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov -...

Načteno

edesky.cz/d/3369236

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přemyslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz