« Najít podobné dokumenty

Obec Novosedly - Záměr obce pronajmout nebytové prostory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

er-z-21-2019-pronajmout-nebytove-prostor_1939_.pdf
Obec Novosedly
<br> Novosedly 1 691 82 Novosedly
<br> č.j.Z/21/2019 V souladu s ustanovením š 39 zákona č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Novosedly tento
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> nebytové prostory v budově zdravotního střediska,Novosedly č.p.222,691 82:
<br> prostory bývalé gynekologické ordinace,přípravna,čekárna,vstup,příslušenství a chodby <.>
<br> Nebytové prostory se nacházejí v 1.nadzemním podlaží budovy č.p.222,na pozemku parc.č.st.745/1,v k.ú.Novosedly na Moravě <.>
<br> Předpokládaný termín zahájení pronájmu je od 1.1.2020,k nájemnému budou přičteny náklady na energie a služby <.>
<br> Nabídka k záměru bude mimo jiné obsahovat:.nabízenou cenu za pronájem prostor za měsíc,0 Informace o podnikatelské činnosti provozované v prostorech <.>
<br> Občané se mohou k uvedenému záměru vyjádřit,předložit své nabídky během zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Rada obce si vyhrazuje,že nemusí prostory pronajmout žádnému žadateli <.>
<br> Adresa pro doručení vyjádření: Obec Novosedly,Novosedly 1,691 82.Obálku označte „Záměr č.j.Z/21/2019" <.>
<br> v Novosedlech dne 06.11.2019 Obec Novosedly 691 82 okres Břeclav -3 <.>
<br> Bc.XXXX XXXXX,DiS.Starosta obce Novosedly
<br> Vyvěšeno dne: 06.11.2019 Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 06.11.2019 Sejmuto dne:
<br> Obec Novosedly Telefon: 519 521 009 IČ: 00283444 Novosedly 1 Dat.s.: k4pbcd|< DIČ: C200283444 691 82 Novosedly Web: www.novosedly.eu Č.ú.: 20225514/0600
<br> Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly
<br> Příloha k Č.].Z/21/2019
<br> Obec Novosedly Telefon: 519 521 009 IČ: 00283444 Novosedly 1 Dat.s.: k4pbcdk DIČ: C200283444 691 82 Novosedly Web: www.novosedly.eu Č.ú.: 20225514/0600

Načteno

edesky.cz/d/3369181

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz