« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení státní správy ve vodním hospodářství v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 203 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerský rada
<br> v oddělení státní správy ve vodním hospodářství
v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/69/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 6.11.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení státní správy ve
<br> vodním hospodářství v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
<br> v oboru služby 44.Vodní hospodářství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.1.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku
<br> vodního hospodářství <.>
<br> • Rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích do rozhodnutí
<br> orgánů kraje a orgánů hlavního města Prahy vydaných na úseku přenesené
<br> působnosti ve správním řízení <.>
<br> • Zabezpečení výkonu vrchního vodoprávního dozoru <.>
<br> • Zabezpečení úkolů ústředního vodoprávního úřadu v působnosti MZe a úkoly státní
<br> správy ve vodním hospodářství podle vodního zákona a správního řádu <.>
<br> • Posuzování právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení z
<br> hlediska zájmů vodního hospodářství a hodnocení souladu s koncepcí resortní
<br> politiky v oblasti vodohospodářské politiky <.>
<br> • Příprava podkladů pro metodickou spolupráci s nižšími vodoprávními úřady <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a za...

Načteno

edesky.cz/d/3369146

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz