« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - DECIS FORTE - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do jetelů, lničky, tolice (PDF, 508 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 508 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338 1/4 Útvar: OdRÚP Spisová zn.: SZ UKZUZ 054154/2019/15475 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX E-mail: dana.pruknarova@ukzuz.cz Označení UKZ/ decis forte.pdf Telefon: +420 545 110 446 Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 4.11.2019 Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto povoluje podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009 („dále jen „nařízení EP“) rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Decis Forte evid.č.5450-0 následujícím způsobem: Čl.1 1) Rozsah povoleného použití přípravku: 1)Plodina,oblast použití 2) Škodlivý organismus,jiný účel použití Dávkování,mísitelnost OL Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) Pozn.k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně mák setý bejlomorka maková,krytonosec makovicový 75 ml/ha 45 2) podle signalizace lesknice kanárská kohoutek černý,kohoutek modrý,62,5 ml/ha AT 1) od: 11 BBCH,do: 83 BBCH 2/4 kyjatka osenní,kyjatka travní,mšice střemchová 2) podle signalizace lnička setá dřepčíci rodu Phyllotreta 75 ml/ha AT 1) od: 10 BBCH,do: 19 BBCH 2) při zjištění výskytu jetel luční,hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi),tolice dětelová listopasi 62,5 ml/ha AT 1) od: 09 BBCH,do: 25 BBCH 2) při zjištění výskytu 6) semenné porosty jetel luční,hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi),tolice dětelová kyjatka hrachová 75 ml/ha AT 1) od: 11 BBCH,do: 85 BBCH 2) podle signalizace 6) semenné porosty OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,které je třeba dodržet mezi termínem aplikace a sklizní AT – ochranná lhů...

Načteno

edesky.cz/d/3369144


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz