« Najít podobné dokumenty

Město Nové Strašecí - Nařízení města č. 1/2019, kterým se mění nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Strašecí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NM č. 1/2019
Nařízení města č.1/2019
<br> kterým se mění nařízení města č.5/2005 ve znění nařízení města č.1/2013 o stavební
<br> uzávěře
<br>
<br> Rada města Nové Strašecí se usnesla dne 29.10.2019 vydat v souladu s ust.§ 102 odst.2 písm <.>
<br> d) zákona č.128/2000Sb,o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 98 odst.1 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů,toto
<br> nařízení:
<br>
<br> Článek 1
<br>
<br> Nařízení města č./2005 ve znění nařízení č.1/2013 o stavební uzávěře se mění takto:
<br> a) v Článku II.se za první závorkou ve větě vypouští slova „a 1:2000 (ul.B.Němcové)“
<br> b) v Článku III.se vypouští slova „Boženy Němcové“ a „406/9“ a za závorku se vkládá tečka <.>
<br>
<br> Článek 2
<br>
<br> Toto nařízení nabývá v souladu s ust.§12 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
<br> pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 29.10.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXX v.r.Mgr.XXXXX XXXXX v.r <.>
<br> místostarosta města starosta města

Načteno

edesky.cz/d/3368558

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Strašecí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz