« Najít podobné dokumenty

Obec Podlešín - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
1
<br>
<br>
Městský úřad ve Slaném
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Velvarská 136,Slaný,274 01,tel.: 312 511 111,e-mail: beznoska@meuslany.cz elektronická
<br> podatelna: podatelna@meuslany.cz
<br>
<br>
<br> Ve Slaném 5.11.2019
<br> SP.ZN.: 13471/2019//ODSH/BE
<br> Č.j.MUSLANY/47943/2019/ODSH/BE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> Počet listů: X
<br> Přílohy: X (vyjádření PČR + situace DZ)
<br>
<br>
<br>
Město Slaný
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Velvarská XXX
<br> XXX XX Slaný
<br> IČO 00234877
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Slaný,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),jako příslušný
<br> orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích – na silnicích II <.>,III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích na území obce s rozšířenou působností Slaný,na základě návrhu
<br> Města Slaný,Velvarská 136,274 53 Slaný,zastoupeného ing.Martinou Prokešovou <,>
<br> manažerkou rozvoje města,vyjádření KŘ Policie Stč.kraje,DI Kladno a souhlasu KSÚS,p.o <.>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> na pozemní komunikace cyklotrasy č.8254 na trase Slaný – Zvoleněves a cyklotrasy č <.>
<br> 8255 na trase Slaný – Srby,tj.silnice III/23644,III/23645,III/00712,III/23638 <,>
<br> III/23639,III/23640 a místní komunikace - dle situace dopravního značení umístit SDZ:
<br> B11,P4,C8a,C8b,C9a,C9b,IS19a,IS19b,IS19c,IS20,IS20a,IS20b,IS20c,IS20d,DZ
<br> E13 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Provedení svislých dopravních značek:
<br> základní velikost,reflexní,na kovových sloupcích,umístění dle situace DZ a vyjádření
<br> KŘ...

Načteno

edesky.cz/d/3367319

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz