« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Pozvánka ZO Olešenka 8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZO Olešenka 8/2019
Program
zasedání Zastupitelstva obce Olešenka č.8/2019
konaného dne 12.11.2019 od 19.00 v budově obecního úřadu <.>
<br> Program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele <.>
2) Schválení programu <.>
3) Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání ZO <.>
4) Pozemkové úpravy – rozhodnutí o odvolání <.>
5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č.1/2020 <.>
6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů <.>
7) Soubor vnitřních směrnic obce Olešenka <.>
8) Veřejná zeleň a dotace POVV2019
9) Návrh rozpočtu a investice na rok 2020 <.>
10) Diskuze <.>
11) Usnesení <.>
12) Závěr <.>
Starosta obce Olešenka
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> V Olešence dne X.XX.XXXX
Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3366682

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz