« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Záměr obce Žiželice pronajmout pozemek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa
Publikace dal ISKN Tisk - ÚS :46ms.128 prvků.Stránka 435.l z l
<br> http:!ísgi-nahlizenidok[muzi-;.czťmamshkafprint.aspx 5.1 1.201 9
Záměr obce Žiželice pronajmout ze svého majetku pozemek -k.ú.Žiželice
OBECNÍ ÚŘAD ŽIŽELICE
<br> Žiželice čp.7,438 01 Žatec,( 415728658,e-mail ouzizelice@seznam.cz
<br>
____________________________________________________________________________________
<br> OZNÁMENÍ OBCE ŽIŽELICE
<br> O ZÁMĚRU PROnajmout POZEMEK
(podle §39,odst.1 <.>,zák.č.128/2000Sb <.>,o obcích)
Pronájem pozemek k.ú.Žiželice - p.č.169/1 o výměře 620m2 část pozemku zahrada
K uvedenému záměru obce je možno podat na Obecní úřad Žiželice své písemné nabídky do 05.11.2019 <.>
Pronájem od 1.1.2020 <.>
<br> Po uplynutí zákonné doby 15 dnů vyhlášení tohoto záměru bude rozhodovat o pronájmu pozemku
<br> zastupitelstvo obce <.>
Vyvěšeno dne : 05.11.2019
Sejmuto dne : 20.11.2019
<br> Na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup:
Vyvěšeno dne: 05.11.2019
Sejmuto dne : 20.11.2019

Načteno

edesky.cz/d/3366467

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz