« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z třetího zasedání ZO Hněvošice ze dne 10. 12. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Usnesení z třetího zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice,konaného dne 10.12.2018 č.03/12/2018
<br> Zastupitelstvo obce: a) schvaluje
<br> 1.2 <.>
<br> (JI
<br> ©
<br> 90
<br> 10.11.12.13 <.>
<br> 14.15 <.>
<br> 16.17 <.>
<br> 18 <.>
<br> program jednání třetího zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice
<br> rozpočtové provizorium obce Hněvošice na období leden — únor 2019 v měsíční výši 1/12 skutečných provozních nákladů r.2018,příjmy v neomezené výši viz příloha č.1 tohoto usnesení
<br>.rozpočtové provizorium ZS a MS Hněvošice,okr.Opava,příspěvková organizace na
<br> období leden — únor 2019 v měsíční výši 1/12 skutečných provozních nákladů r.2018 viz Příloha č.1 tohoto usnesení
<br>.OZV č.2/2018 o místních poplatcích.OZV č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu
<br> střednědobý výhled rozpočtu obce Hněvošice na období 2019 — 2026
<br> střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hněvošice,okres Opava,příspěvkové organizace na období 2020 — 2021
<br> Smlouvu o nájmu části pozemku parc.č.5/1 v k.ú.Hněvošice o výměře 1200 m2 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou — oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
<br> Darovací smlouvu s Charitou Opava na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ Hněvošice na 2.pololetí školního roku 2018/2019 dofinancování mzdových prostředků během doby udělení výjimky z průměrného počtu žáků v ZŠ Hněvošice v 2.pololetí školního roku 2018/2019
<br> finanční dar ve výši 5.000,-Kč pro Ondřeje a Karolinu Hulových na mezinárodní reprezentaci v judu v oddíle Judo Slezan Opava
<br> Organizační řád Zastupitelstva obce Hněvošice s účinností od 1.l.2019
<br> Vnitřní organizační směrnici Obce Hněvošice — Základní vnitřní směrnice s účinností od 1.1.2019
<br> Organizační řád Obecního úřadu Hněvošice s účinno...

Načteno

edesky.cz/d/3366061

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz