« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z druhého zasedání ZO Hněvošice ze dne 7. 11. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Usnesení z druhého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice,konaného dne 7.11.2018 č.02/11/2018
<br> Zastupitelstvo obce: a) zřizuje
<br> l.2.3.4 <.>
<br> výbor sociálně-kulturní a školský
<br> výbor životního prostředí
<br> výbor pro výstavbu a udržitelný rozvoj obce přestupkovou komisi „
<br> b) jmenuje
<br> \IGUI-hwwp—A
<br> 00
<br> 9 <.>
<br> 10.11 <.>
<br>.předsedou výboru sociálně-kulturního a školského MUDr.Gabrielu Kalvarovou.předsedou výboru životního prostředí Jana Heima
<br>.předsedou výboru pro výstavbu a udržitelný rozvoj Ing.Petra Stříbného
<br>.předsedou přestupkové komise Bc.Lenku Veroniku Benkovou
<br>.členy výboru finančního Ing.Petra Stříbného a Bc.Terezii Dedkovou
<br>.členy výboru kontrolního Jana Heima a Mgr.Magdalenu Hluchníkovou
<br>.členy výboru sociálně-kulturního a školského Ing.Hanu Hartmannovou,Moniku
<br> Hanušovou,Marii Dornovou,Mgr.Magdalenu Hluchníkovou
<br>.členy výboru životního prostředí Daniela Švana a Bc.Terezii Dedkovou
<br> členy výboru pro výstavbu a udržitelný rozvoj obce Lumíra Stříbného,Jana Heima a XXXXX Hluchníka
<br> členy přestupkové komise Josefa Kremsera a Blaženu Bitomskou
<br> členkou školské rady při ZŠ a MŠ Hněvošice,příspěvková organizace,jako zástupce zřizovatele Marii Dornovou
<br> c) schvaluje
<br> 1 2
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5
<br> 6.7 <.>
<br> 8 <.>
<br> 9 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br>.program jednání druhého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice.měsíční odměnu pro předsedu přestupkové komise ve výši 1.500 Kč,na základě & 84
<br> odst.2 písm.v,zákona o obcích 128/2000 Sb <.>,v platném znění v přijetí dotace na výdaje spoj ené s volbami do Senátu Parlamentu CR a do zastupitelstev obcí ve výši 50.750,—Kč
<br> smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM s.r.o <.>
<br>.mandátní smlouvu o výkonu TDS na akci „ Rekonstrukce chodníků na ulici Mírová
<br> v obci Hněvošice“
<br> dodatek č.11 ke smlouvě č.07/2009 s TQM-holding s.r.o <.>
<br> smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést...

Načteno

edesky.cz/d/3366060

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz