« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z prvního, ustavujícího zasedání ZO Hněvošice ze dne 29.10. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
Usnesení z grvního,ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice,konaného dne 29.10.2018 č.Ol/IOQOIS
<br> Zastupitelstvo obce: a) schvaluje 1.program prvního,ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice 2.veřejný způsob hlasování při volbě starosty a místostarosty b) bere na vědomí 1.složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva obce dle 45 69 odst.2 zákona o obcích c) volí 1.v souladu s š 84 odst.2 písm.m,zákona o obcích starostou obce Hněvošice p.Josefa Kremsera ato jako uvolněného pro výkon funkce ve volebním období 2018 - 2022 2.v souladu s 5 84 odst.2 písm.m,zákona o obcích.místostarostou obce Hněvošice p.Daniela Švana & to jako neuvolnčného pro výkon funkce ve volebním období 2018 - 2022 d) zřizuje ].v souladu s š 84 odst.2 písm.[,zákona o obcích ňmmčm výbor o počtu členů 3 2.v souladu s š- 84 odst.2 písm.1,zákona o obcích kontro1ní výbor o počtu členů 3 e) jmenuje <.>,1.do funkce předsedy finančního výboru p.Lumíra Stříbrného 2.do funkce předSedy kontrolního výboru 1).Marii Domovou f) stanovuje _ 1.v souladu s © ?2 a 5 84 odst.2 písm.11,zákona o obcích a nařízení vlády č.3739003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva v platném znění,měsíční odměnu za výkon funkcencuvo lněného člena zastupitelstva obce s účinností od 1.11.2018 ato takto: 9.480; Kč místostarosta 1.660; Kč předseda zřízeného výboru nebo komise 1.420: Kč člen zřízeného výboru nebo komise 1.420; Kč člen zastupitelstva bez dalších funkci V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce <.>
<br> Ev.číslo= jí?/Mf?
<br> Ověřovatelé: _) !;,'.<.> -.U.v věšeno:.M.Mr Ing.XXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.> Ffi.<.>.<.>.V/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> y 6 f „ _ _ ? ' Sejmuto: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.> ' X?.<.> *.; ';
<br> Vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přistuW V Hněvošicích dne 31.10....

Načteno

edesky.cz/d/3366059

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz