« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z třicátého šestého zasedání ZO Hněvošice ze dne 10. 9. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Usnesení z třicátého šestého zasedání zastupitelstva obce Hněvošice.konaného dne 10.9.2018 č.36/09/2018
<br> Zastupitelstvo obce: a) schvaluje
<br> l.program jednání třicátého šestého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice
<br> 2.smlouvu o nájmu pozemku parc.č.5/1 v k.ú.Hněvošice o výměře 500m2
<br> 3.smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání spojenou se smlouvou o nájmu movitých věcí v části budovy č.p.74
<br> 4.smlouvu o dílo s firmou HAZEKO — STAVBY s.r.0.na realizaci akce „ Rekonstrukce prostor pro volno časové aktivity dětí a mládeže v Hněvošicích“
<br> 5.smlouvu o dílo s firmou VISTAX,spol.s r.0.na realizaci akce „ Rekonstrukce části chodníků na ulici Mírová v obci Hněvošice“
<br> 6.dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s flrmou HAZEKO — STAVBY s.r.o <.>
<br> 7.neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách: Místostarosta 9480,- Kč Předseda výboru 1660,- Kč Předseda komise 1660; Kč Člen výboru 1420,- Kč Člen komise 1420,- Kč Odměny budou poskytovány od 1.10.2018.V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu.V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce <.>
<br> b) bere na vědomí l.jedinou žádost o pronájem části pozemku parc.č.5/1 v k.ú.Hněvošice o výměře 500m2 2.jedinou došlou nabídku na pronájem,provozování části budovy č.p.74 3.protokol o otevírání obálek — nabídek k veřejné zakázce na realizaci akce „ Rekonstrukce prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Hněvošicích“ 4.oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci akce „ Rekonstrukce prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Hněvošicích“ 5.protokol o otevírání obálek — nabídek k veřejné zakázce na realizaci akce „ Rekonstrukce chodníků na ulici Mírová v obci Hněvošice“ 6.oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci akce „ Rekonstrukce chodníků na ulici Mírová v obci Hněvošice“ 7.zápis o výsledku dílčího přez...

Načteno

edesky.cz/d/3366058

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz