« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z třicátého pátého zasedání ZO Hněvošice ze dne 16. 7. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z třicátého pátého zasedání ZO Hněvošice ze dne 16. 7. 2018
Usnesení z třicátého ti 'ho ání
<br> č.351970018
<br> Zastupitelstvo obec: a) schvaíu je
<br> it a bc Hněv
<br> ce konanéh du 16.7.2018
<br> !.program jednání třicátého pátého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice 2.smlouvu o právu provést stavbu „ Zřízení vodovodní přípojky na pozemku parc.č.?3 | k.ú <.>
<br> H něvošice“
<br> 3.smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na vodovodní přípojku v pozemku parc.č.731
<br> k.ú.Hněvošice
<br> 4.záměr pronájmu části nemovitého majetku ve vlastnictví obce Hněvošíce.parc.č.Sil,o výměře
<br> 500 1112,dle přílohy' č.l
<br> 5.záměr změnit nájemní smlouvu na nebytové prostory v přízemí a sklepní prostory budovy č.p <.>
<br> 74.stojící na pozemku parc.č.2932 v k.ú Hněvošice
<br> 6.Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hněvošíce na období 2019 — 2020
<br> ?.Rozpočtové opatření č.6
<br> b.) bere na vědamí
<br> I.Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SGH za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SGH za rok 2017 ze strany MSK a včetně Zprávy Kontrolní & revizní komise při SOH o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného
<br> svazku obcí SOH za rok 2017
<br> c) pověřuje
<br> l.starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu „ Zřízení vodovodní přípojky
<br> v pozemku pam.č.731 k.ú.Hněvošíce“
<br> 2.starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na vodovodní přípojku
<br> v pozemku parc.č.731 k.ú.Hněvošice
<br> d) souhlasí
<br> [.s liniovou výsadbou ovocných stromů v rámci žádosti 'o dotace z programu <.>,Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ na pozemku parc.č.61052 v k.ú.Hněvošiee dle přílohy č.2 2.s oboustrannou opravou chodníků na ulici Mírová v úseku od č.p.175 po č.p.157
<br> e) ukládá
<br> ].starostovi obce vypsat výběrové řízení na zhotovitele akce <.>,Oboustranná oprava chodníků na
<br> ulici Mírová v úseku od č.p.175 do č.p.157 Ověřovatelé: Ing.XXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.> TI.: 'f.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Martin BlÍDlTlSký.<.>.P.:.I...

Načteno

edesky.cz/d/3366057

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz