« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z třicátého čtvrtého zasedání ZO Hněvošice ze dne 28. 5. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení
č.33052018
<br> Zastupitelstvo obce: a) schvaluje ].program jednání třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice 2.smlouvu o dílo 5 Ing.Jiřím Čern ínem na zhotovení projektové dokumentace „Přístavba stavební úpravy a změna užívání stavby správní budovy na ul.Opavská č.18 v Hněvošicích“ 3.Stanovy Svazku obcí mikroregionu Hiučínsko — západ 4.členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR 5.Deklaraci Zdravá obec 6.Plán rozvoje sportu v obci Hněvošice do roku 2022
<br> b) bere na vědomí * l.Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko—západ za rok 201? včetně veškerých příloh 2.ústní žádost XXXX XXXXX XXXXX,bytem Mírová XXX.XXX XX Hněvošice o pronájem části parcely č.5! 1 KU Hněvošice o výměře 8l8m2 <.>
<br> c) pověřuje ].stal-Osm obce podpisem smlouvy o dílo 5 Ing.Jiřím“ Čemínem na zhotovení projektové dokumentace <.>,Přístavba,stavební úpravy a změna užívání správní budovy na ul.Opavská č.l 8 v Hněvošicích 2.jako odpovědného politika programu Zdravá obec starostu obce
<br> d) stanovuje [.počet členů Zastupitelstva obce Hněvošice na příští volební období 2018 — 2022 dle 5 67 & š 68 zákona č.1232000 Sb.„ o obcích,v platném znění.na devět
<br> e) ustanovuje I.jako koordinátora programu Zdravá obec starostu obec
<br> Ověřovatelé:,-.__ xy,—__,Ev.číslo: ! -' f— f XXXXX XXXXXX _ <.>,<.>,<,>._ _ Vyvěšeno:,! „» “ f * Bc.XXXXXXX XXXXXXX.<.>.l.-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmum:
<br> !
<br> Vyvěšeno | apůsobem _ J!,umožňující dálkovv pristu M“
<br> V Hněvošicích 30.5.2018
<br> (Amevoace
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Opavská 170 XXXXX XXXXXXX XXX XX Hněvošico XXXXXX XXXX starosta obce IČ*.XXXXXXXX (f? místostarosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3366055

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz