« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení zemí Asie a rozvojové politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 231 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 231 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení zemí Asie a rozvojové politiky
<br> v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/67/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 5.11.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení zemí Asie a
<br> rozvojové politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství
<br> v oboru služby 33.Obchod,licence a mezinárodní ekonomické vztahy <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.1.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - Koncepce zahraničních vztahů v oblasti zemědělství se zeměmi Asie
<br> - Koncepce obchodní politiky v oblasti zemědělství
<br> - Spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti zemědělství
<br> - Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen
<br> „žádost“) podané ve lhůtě do 20.11.2019 2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br>
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
<br> elektronické ...

Načteno

edesky.cz/d/3365903

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz