« Najít podobné dokumenty

Obec Svobodné Heřmanice - Územní studie krajiny ORP Bruntál

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svobodné Heřmanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní studie krajiny ORP Bruntál
města mezi horami o; vodou
<br>,<.>.<.> -"'"" “““—* ne' ' Game.:
<br> / '.<.> : mc _ M Bajaja,/325,9 pemza : „ : ' v,<,> v,čt: fďfyffťZÉq/g
<br> MESTSKY URAD BRU NTAL „35 " „% odbor výstavby a územního plánování Šalit—mii _,"“""„uninit-
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: [—
<br> Spis.zn.: Výst.2257/2016/l'h0
<br> Č.j.: MUBRf757G4-19/be-Výst.2257/2016/rho
<br> Vyřizuje: Mgr.XXX XXXXXX,oprávněná úřední osoba DLE ROZDĚLOVNÍKU Tel.: XXX 706 238
<br> Fax: 554 712 193
<br> E-maíl: jan.hei5ig©mubruntal.cz |_
<br> Datum: 29.10.2019
<br> Věc: Zveřejnění Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntál
<br> Městský úřad Bruntál.odbor výstavby a úxcmního plánovúnú jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plímování“) pořízující územně- plánovací podklady příslušný podle % 6 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) podle š š66 odst.3 stavebního zákona tímto
<br> oznamuje
<br> zveřejnění Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntál způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Města Bruntál na adrese: http:/'lwww.mubruntai.cz/,horní horizontální menu „Město a úřad“,dále pak níže „Městský úřad“ —> „Územní plánování“ % „Územní studie krajiny SO ORP Bruntál“ % „Územní studie krajiny SO ORP Bruntál — 3.etapa,finální návrh,resp.přímém odkaze ŽE!lphí/fuwvvv'.lljttght'tintal.C/ÍLIZCmHinSLUtŽlC—ŘI'HŽlživařit?—€)I'D—ht'tltitul/(154525ŠÍHI'ChÍVÉÚČŽDl mSZ í lží <,>
<br> a také na místně příslušném úřadu územního plánování,tj.Městském úřadě Bruntál,odboru výstavby a územního plánování,Nádražní 20,792 01 Bruntál,kdeje možné do ní nahžížet <.>
<br> Schválení možnosti využití Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntálje od 29.10.2019 <.>
<br> otisk razítka
<br> Mgr.XXX XXXXXX samostutný referent územního plánování
<br> Obce správního obvodu ORP Bruntál: Město Andělská Hora! IDDS: ddeytd Město Bruntál,zde
<br> Město Horní Benešov,IDDS: sxgb...

Načteno

edesky.cz/d/3364071

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Svobodné Heřmanice
10. 07. 2020
10. 07. 2020
10. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Svobodné Heřmanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz