« Najít podobné dokumenty

Obec Svobodné Heřmanice - Územní studie krajiny ORP Bruntál

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svobodné Heřmanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní studie krajiny ORP Bruntál
města mezi horami o; vodou
<br>,<.>.<.> -"'"" “““—* ne' ' Game.:
<br> / '.<.> : mc _ M Bajaja,/325,9 pemza : „ : ' v,<,> v,čt: fďfyffťZÉq/g
<br> MESTSKY URAD BRU NTAL „35 " „% odbor výstavby a územního plánování Šalit—mii _,"“""„uninit-
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: [—
<br> Spis.zn.: Výst.2257/2016/l'h0
<br> Č.j.: MUBRf757G4-19/be-Výst.2257/2016/rho
<br> Vyřizuje: Mgr.XXX XXXXXX,oprávněná úřední osoba DLE ROZDĚLOVNÍKU Tel.: XXX 706 238
<br> Fax: 554 712 193
<br> E-maíl: jan.hei5ig©mubruntal.cz |_
<br> Datum: 29.10.2019
<br> Věc: Zveřejnění Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntál
<br> Městský úřad Bruntál.odbor výstavby a úxcmního plánovúnú jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plímování“) pořízující územně- plánovací podklady příslušný podle % 6 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) podle š š66 odst.3 stavebního zákona tímto
<br> oznamuje
<br> zveřejnění Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntál způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Města Bruntál na adrese: http:/'lwww.mubruntai.cz/,horní horizontální menu „Město a úřad“,dále pak níže „Městský úřad“ —> „Územní plánování“ % „Územní studie krajiny SO ORP Bruntál“ % „Územní studie krajiny SO ORP Bruntál — 3.etapa,finální návrh,resp.přímém odkaze ŽE!lphí/fuwvvv'.lljttght'tintal.C/ÍLIZCmHinSLUtŽlC—ŘI'HŽlživařit?—€)I'D—ht'tltitul/(154525ŠÍHI'ChÍVÉÚČŽDl mSZ í lží <,>
<br> a také na místně příslušném úřadu územního plánování,tj.Městském úřadě Bruntál,odboru výstavby a územního plánování,Nádražní 20,792 01 Bruntál,kdeje možné do ní nahžížet <.>
<br> Schválení možnosti využití Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntálje od 29.10.2019 <.>
<br> otisk razítka
<br> Mgr.XXX XXXXXX samostutný referent územního plánování
<br> Obce správního obvodu ORP Bruntál: Město Andělská Hora! IDDS: ddeytd Město Bruntál,zde
<br> Město Horní Benešov,IDDS: sxgb...

Načteno

edesky.cz/d/3364071

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svobodné Heřmanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz