« Najít podobné dokumenty

Obec Mochov - Veřejná vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mochov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Č.j. 103/2019/2 – Situace (DIO)
Tai ;,$< „* Wším W Ufa HquxĚTár'něgtf “ " ?úbfgdsĚ _.g.EI- EW 5.15" % Sůkalnusha Na muší 3 r.: *; "a“ *.<.> a! ;“ É % osm“—““I % t.Ty.-“ewa „ s ©| 9Lv W Boza © \ ELza © (19V ?: 52s Bd „„ LS+Q172 X9 LJ Mruzimn 155311551 E170 min.2,75 4-1 % Z4 a E BCM) Z4a ECM) |3x Z4a+S1 © W A © B21a © B20a <.>,A A15 objednam SUS % Bata
<br> ia HUN-“Y
<br> Machov
<br> 'Ll HThimwu š 15.: „.:= a %?
<br> II1245
<br> most ev.č.245-008
<br> SEPO!
<br> normvul zrušení
<br> - NEODKLADNA OPRAVA
<br> Obsah
<br> Návrh DIO
<br> Most ev 0 245-098 přes suchou strouhu v obci Machov
<br> Formát A4
<br> Měňtku
<br> Dátum 10/2019
<br> účew DPS
<br> Čish: výkresu
<br> Paré č
<br> „„ É?
<br> 939 5;
<br> 9323 %
<br> SLV ? EOZ'EI © ELZ'EI ? (19V Ý
<br> ©
<br> Ld
<br> I 9
<br> LS+9172 X (1170
<br> wa &
<br> E172
<br>.--' Jih <.>
<br> & a
<br> 53%— DJ M a:-
<br> ISOLU
<br> in.2,75m
Č.j. 103/2019/1 – Veřejná vyhláška - OOP
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-112700/2019-MASPE
<br>
SEDOZ DZ s.r.o.IČ 24218537
Primátorská č.p.296/38
180 00 PRAHA 8
<br>
Naše sp.zn.: OD-28662/2019-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 04.11.2019
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX <,>
jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust <.>
§ 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na základě žádosti podané dne 31.10.2019 společností SISTOMONT s.r.o <.>,IČ: 06210422 se
sídlem Korycanská 855/10,Praha 8 - Čimice v zastoupení společností SEDOZ DZ s.r.o <.>,IČ:
24218537 se sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 (dále jen „žadatel“),podle ust.§
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) rozhodl podle ust.§ 77 zákona o silničním provozu
<br>
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br>
<br> Silnici č.II/245 v k.ú.Mochov,v rámci akce „Most – 245-008 – neodkladná oprava zádržného
systému mostu ev.č.245-008“ <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a
odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Praha-venkov-východ,č.j.KRPS-
295811-1/ČJ-2019-011506 ze dne 30.10.2019,které je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy <.>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
 Te...

Načteno

edesky.cz/d/3363921

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mochov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz