« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a zasedání č.10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č.10.docx
Zápis a usnesení č.10
z 10.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 30.10.2019 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce
Program:
1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Kontrola usneseni ze 9.zasedání ZO
4.Projednání návrhu smluv o smlouvách budoucích k připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (hasičská zbrojnice)
5.Projednání obecně závažné vyhlášky obce Lodín o stanovení vyjímek u doby nočního klidu
6.Projednání ukončení smlouvy o výpůjčce rybářského zázemí a převedení pod SMaSZ Lodín
7.Volba členů inventarizační komise
8.Rozpočtové opatření
9.Informace starosty
10.Diskuse
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX <.>
Návrh zapisovatel: XXXX XXXXXXXX
Návrh ověřovatelů zápisu: p.Lajbner,p.Balcar
Návrhová komise: Ing.XXXXX XXXXX
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu p.Lajbnera a p.Balcara.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.Návrhovou komisi ve složení: Ing.XXXXX XXXXX <.>
Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se 0
Usnesení č.10-1 bylo schváleno <.>
<br> 2.Schválení programu
<br>
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze <.>
Starosta žádá přidat nový bod: Projednání nabídek od fy.Bonita,hřiště kemp a Janatov
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Schválení nového programu
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.10-2 bylo schváleno <.>
<br> 3.Kontrola usnesení z 9.zasedání ZO
<br>
<br> Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek <.>
p.Antoš k bodu č.15 - bude v informacích starosty
pí.Veselková – vyvěsit podrobné informace ohledně dotací na děti a jejich činnost v různých organ.Na web a úřední desku <.>
ZO bere na vědomí <.>
<br> 4.Projednání návrhu smluv o smlouvách budoucích k připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě – hasičská zbrojnice
<br>
<br>
Návrh usnesení: Zastupitelstv...

Načteno

edesky.cz/d/3363183

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz