« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení ochrany lesa v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 208 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 208 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady
v Oddělení ochrany lesa v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/66/2019-MZe-11130
<br> V Praze dne 4.listopadu 2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení ochrany lesa
<br> v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství v oboru služby
<br> 43.Lesní hospodářství,myslivost,rybářství a včelařství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.leden 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • podílení se na tvorbě koncepce lesního hospodářství v rámci působnosti Sekce lesního
<br> hospodářství <,>
<br> • podílení se na tvorbě nebo komplexním posuzování návrhů právních předpisů s celostátní
<br> působností nebo komunitárních předpisů,analýze právního a skutkového stavu <,>
<br> zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu,změny rozsahu právní regulace,souladu
<br> s dalšími právními předpisy,mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství <,>
<br> • podílení se na tvorbě celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními
<br> dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů,které jsou jimi vázány <,>
<br> a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy <,>
<br> • vykonávání komplexní právní činnosti v oboru státní služby ústředního správního úřadu <,>
<br> zejména:
<br> • rozhodování o odvolání proti rozhodnutím vydávaným podle lesního zák...

Načteno

edesky.cz/d/3362539

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz