« Najít podobné dokumenty

Obec Albrechtice - Oznámení o záměru obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Albrechtice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce
_T'_Í“'.“.W—_ u lomem emu rozumem mašzm DNB: 5/- 771,03?
<br> - sfwim DNE: Obec Al erChtlce i'onscwi Ulm: AIMl'ECli'IlCI-Í „|_ Obecní 185 Žilka-m rss.3) +1 nuwnmcz
<br> ___ _—'-_.<.> -':'Ě*ÍQ:É'J""HW A musm
<br> 735 43 Albrechtice
<br> Naše značka : OÚA/l408/2019
<br> Vyhotovil : Odbor stavebního úřadu a investic Investiční úsek
<br> Vyřizuje : Bc.XXXXX XXXXX
<br> Tel.: :XXX XXX XXX
<br> E—mail : investice2©obecalbrechtice.cz
<br> Datum : 4.11.2019
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU OBCE
<br> Obec Albrechtice v souladu s ustanovením % 39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr obce vypůjčit část pozemku parc.č.2410/1 vk.ú.Albrechtice u Českého Těšína za účelem výstavby dešťové kanalizační přípojky pro odvodnění objektu na pozemku parc.č.1373/4 v k.ú.Albrechtice u Českého Těšína
<br> Vyjádření k záměru výpujčky,žádosti,připomínky či náměty lze podat písemnou formou na adresu obecního úřadu Albrechtice nejpozději do 20.11.2019 <.>
<br> Datum zveřejnění: 04.11.2019 Datum sejmutí: 20.11.2019
<br> ()Bl-Í('.-\l,lšRf-j('ll l'l('l-' OBECNÍ 188 V 735 43 Albrec
<br> „_ m lC.00297429 DlČ: cz ICQ
<br> Bc.XXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Odbor stavebního úřadu a investic Investiční úsek
<br> [ČQJ 00297429 Bankovní spojení : ČS 213 Karviná Číslo účtu: 172 159 93 29/0800 DlCí C200297429

Načteno

edesky.cz/d/3362493

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Albrechtice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz