« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud119.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud119.pdf
1/3
<br> Magistrát města Ostravy útvar hlavního architekta a stavebního řádu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: (5.j.: SMC/60607911 9/ÚHAaSŘ/Nov Sp.zn.: S-SMO/266389/19/ÚHAaSŘ/T4 í „,- Dle rozdelovniku — Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX E—mail: tnovackova©ostravacz
<br> Datum: 2019—10—30
<br> VEREJN A VYHLASKA Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostravy
<br> Magistrát města Ostravy,útvar hlavního architekta a stavebního řádu,jako úřad územního plánování příslušný dle ust.© 6 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),oznamuje ve smyslu ust.555 odst.1 stavebního zákona a za použití 547 odst.1 až 4 stavebního zákona projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostravy v uplynulém období 2014 — 2018 (dále jen návrh zprávy) <.>
<br> Návrh zprávy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 4.11.2019 do 4.12.2019:
<br> — na Magistrátu města Ostravy,útvaru hlavního architekta a stavebního řádu,Prokešovo náměstí č.8,v budově Nové radnice.4.poschodí,kancelář č.425
<br> - způsobem umožňující dálkový přístup na: https:lfulozna.ostrava.cz/data/public!09cóe7.ph_g
<br> Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky,tj.do 4.12.2019,může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky na adrese:
<br> Magistrát města Ostravy,útvar hlavního architekta a stavebního řádu,Prokešovo náměstí č.8,?29 30 Ostrava <.>
<br> K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se dle 547 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží <.>
<br> Oddělení středisko informačních služeb Magistrátu města Ostravy a městské obvody žádáme,aby tuto veřejnou vyhlášku vystavily na úřední desce (vč.elektronické) po dobu nejméně 30 dnů ato v době od 4.11.2019 do 4.12.2019 (včetně - tzn.sejmout nejdříve 5.12.2019) a po uplynutí této lhůty zaslaly zpět s potvrzením o době vyvěšení <.>
<br> „otisk razítka“
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXXX,Ph.D.v.r.vedoucí oddělení územní koncepce
<br> Prok...

Načteno

edesky.cz/d/3362280

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz