« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Oznámení o záměru prodat pozemek 3180/5 a část 3180/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
MĚsTo KLlMKovlcE
Městský úřad Klimkovice
Odbor hospodářsko-technický
Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br> Váš dopis zn.:
ze dne:
čj,<,>
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Tel.:
e-mail:
<br> Datum:
<br> 2426l2oL9-HTo/CzE
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
czerninova @ mesto-kl im kovice.cz
<br> L.LL.2oL9
<br> ozNÁMErví o zÁvtĚnu pnooAT NEMovlTÉ vĚcl
<br> Město Klimkovice dle ust.§ 39 odst.].zákona č,128l20OO Sb <.>,o obcích (obecní zřízenÍ),ve znění
pozdějších předpisů,oznamuje záměr prodat nemovité věci ve vlastníďví města Klimkovic,za cenu
<br> minimálně 50 Kčlm2,stím,že přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem a Že nákladY
<br> s převodem spojené ponese kupující.Jedná se o tyto pozemky:
<br>.pozemek parc.č.3180/5 k.ú.Klimkovice,zahrada,o výrněře 119 m2 <,>
<br>.část pozemku parc.č.3180/3 k.ú.Ktimkovice,zahrada,v rozsahu dle situačního snímku <.>
o záměru prodat výše uvedené nemovité věci rozhodlo Zastupitelstvo města Klimkovic dne 25.9-2Ot9 <,>
<br> usnesením č.10/180.]- <.>
<br> Nabídky lze podávat do 17:00 hodin dne 25,I1.2019 na Městském úřadě Klimkovice,Lidická t,74283
pozemků p.č.31-80/5 a části p.č <.>
<br> PO,STŘ:
úr,órv:
<br> 8-í 1.3O 123a-17 h,lč: 00298051
8-11.30 12.30-14h l DlČ:.CZ00298051
<br> Výřez katastrální mapy
<br> zdroj: mapový podklad O ČÚzr,rioaie KN s platností ke dni 1.11,2079
<br> S ň a t o tl n e :.<.>.<.>,<.>.<.> tl| 1 <.>,!.! r,/-r <.>,<.> (.<.> 1.<.>,<.>,<.>,P,;.?p H :.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/3361878

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz