« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1.pdf (177.26 kB)
M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> MIMO
ZÁSOB
<br> OVÁNÍ
OBCE
<br> HOLOH
LAVY
<br> MIMOZÁSOBOVÁNÍ OBCE HOLOHLAVY
<br> MIM
O
<br> ZÁ
SO
<br> BO
VÁ
<br> NÍ
<br> OB
CE
<br>
<br> HO
LO
<br> HL
AVY
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> MIM
O
<br> ZÁS
OBO
<br> VÁN
Í
<br> OBC
E
<br> HOL
OHL
<br> AV
<br> MIM
O
<br> ZÁ
SO
<br> BO
VÁ
<br> NÍ
OB
<br> CE
<br>
HO
LO
<br> HL
AV
<br> Y
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> Dopravní opatření při akci : rekonstrukce vozovky na sil.III/3089 průtah Smiřic
<br> uzavřený úsek
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu.pdf (609.06 kB)
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 1.10.2019
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/175720/2019 OD1/Pfa
<br> MMHK/185436/2019
<br>
<br> OBEC HOLOHLAVY
<br> IČ 00653446
<br> Školní 35
<br> 503 03 Holohlavy
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> david.pfaff@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 16.10.2019
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú.Smiřice,Holohlavy
<br>
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j.KRPH-101235-2/ČJ-2019-050206
ze dne 14.října 2019
<br>
<br>
s t a n o v í
<br>
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>
pro přechodnou úpravu provozu na silnici III/30810,ul.Na Lávkách,ul.Školní,ul.Na Kopečku v k.ú <.>
Smiřice,Holohlavy následující dopravní značení:
<br> viz příloha - situační výkres
<br> Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
Platnost úpravy: od 20.12.2019 do 31.12.2020
<br> Důvod: Prodloužení části stanovení p...

Načteno

edesky.cz/d/3360743

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz