« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Veřejná vyhláška - dopravní značení okružní křižovatky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
FDR'f—atfř 9 f LTL
<br>.f “GQ—14 '—
<br> U
<br> L (,<.> T
<br> „m ma'—.“ '
<br> ;mm—řzus- Jrr/ 51- 2044 _ ebu,\řCížmÍcí Di í—AŘ am Ogar/a Piatnosmme-ŽŠŠQOF' ng.Nes KOWSÍKG | X“,QÍŽD 43 p úpis; „BLS-kým
<br>,?
<br> lSQb
<br> BÍLOVEC 647
<br>.W VŘESINA OSTRAVA
<br> BÍLOVEC 4-
<br> _) OLBRAMICE " "
<br> VŘESINA OLBRAMICE OSTRAVA
<br> 647 f
<br> BÍLOVEC OSTRAVA VŘESINA 4- -> 4- OLBRAMICE
<br> _ NAVRHOVANE VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY V-pmiekt s-r-o-
<br> Poděbradova 1102/61 b Moruvskú Ostrava
<br> __ 702 00 Ostrava WPRACOVAL “Hmm Ičo: 41150203
<br> Ing.XXXXX XXXXXX ING.XXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E—mail: mslina©vprojekt.oom wem Město Klimkovice Forum - msro STAVBY Mme mmm leden 2019 SIUPENPD mmOKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SILNICE II/647 s |||/4654 DSŘ+PDS A MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ UL.LIDICKÁ ? šlilfm 125“ S v KLIMKOVICÍCH Gsm—moíg_asm— a) 00 SITUACE DOPRAVNIHO ZNAČENÍ 350W
návrh
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/3 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
<br> Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dopravní značení na okružní křižovatce v Klimkovicích
<br> I.Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br> II.Výzva k podání připomínek a námitek
<br> III.Určení lhůty
<br>
Magistrátu města Ostravy,odboru dopravy,byl dne 10.10.2019 doručen návrh firmy Jankostav s.r.o <.>,IČ
<br> 25855581 se sídlem Štěpaňákova 714/31,719 00 Ostrava-Kunčice,na vydání opatření obecné povahy,kterým
<br> má být stanovena trvalá úprava dopravního značení v rámci stavby „Okružní křižovatka silnic II/647 <,>
<br> III/4654 a ul.Lidická - Klimkovice“ <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na
<br> pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
<br> předpisů,věcně a podle § 2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
<br> stanovení obcí s rozšířenou působností a ust.§ 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů
<br> obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,ve znění pozdějších
<br> předpisů,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností <,>
<br> zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v příloze
<br> této veřejné vyhlášky a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách www.ostrava.cz <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 172 odst.1 a podle § 172 odst.5 správního řádu
<br> vyzývá
<br> dotčené osoby,aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly připomínky anebo
<br> námitky,a vlastníky nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
<br> práva mohou být...

Načteno

edesky.cz/d/3359287

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz