« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Beroun) - rozvaha-k-30.6.2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozvaha-k-30.6.2019.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 30.6.2019
<br> Obec Osek; IČO 00233684; Osek 21,267 62 Osek
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 6.7.2019 v 11:14
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 8 600 189,20 42 007 132,3650 607 321,56 40 778 251,91
<br> A.Stálá aktiva 8 600 189,20 16 250 398,2924 850 587,49 16 287 541,29
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 482 022,30 242 630,00724 652,30 84 815,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 91 022,3091 022,30018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 391 000,00391 000,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 242 630,00242 630,00 84 815,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 8 118 166,90 15 430 768,2923 548 935,19 15 625 726,29
<br> 1.Pozemky 2 369 079,282 369 079,28 2 369 079,28031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 6 035 696,00 11 685 328,0117 721 024,01 11 845 594,01021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 807 081,30 317 026,001 124 107,30 351 718,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 275 389,601 275 389,60028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 059 335,001 059 335,00 1 059 335,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 577 000,00577 000,00 577 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podsta...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz