« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 107951/2019/9
Č.j.: MmP 112163/2019
vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: tereza.bydzovska@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 31.10.2019
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obecní úřad Rokytno,Rokytno 21,Sezemice 533 04,IČ: 00274178
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající ve
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod
č.j.KRPE-81256-2/ČJ-2019-170606 dne 22.10.2019
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – k označení provedení uzavírky silnice č.II/298 a převedení dopravy na provizorní komunikaci ve
volném úseku silnice u obce Rokytno <.>
<br> Žadatel: STRABAG a.s <.>,se sídlem Kladská 1082,500 03 Hradec Králové,IČ: 60838744
<br> K označení použijte značky:
 A15,E4,B21a,B20a (70,50),IS10b,Z4a-b,S7,C4a-b,B26,Z2,B1 + E13 dle předložených podkladů
 S ohledem na parametry komunikace,na kterou bude převáděn provoz a délku předmětného úseku <,>
<br> umístit dz č.B20a (80,60) místo navržených dz č.B20a (70,50)...

Načteno

edesky.cz/d/3358917

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz