« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 128-19 Veřejná vyhláška.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

128-19 Veřejná vyhláška.pdf
1/3
<br> Magistrát města Ostravy útvar hlavního architekta a stavebního řádu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:,Č.j.: SM01606079/19/U1—1AaSŘ/Nov Sp.zn.: S-SMO!266389/19/UHAaSR/l4,- Dle rozdělovmku - Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX E-mail: tnovackova©ostravacz Datum: XXXX-XX-XX
<br> VEREJNA VYHLÁSKA Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostravy
<br> Magistrát města Ostravy,útvar hlavního architekta a stavebního řádu,jako úřad územního plánování příslušný dle ust.© 6 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),oznamuje ve smyslu ust.555 odst.1 stavebního zákona a za použití 547 odst.1 až 4 stavebního zákona projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostravy v uplynulém období 2014 — 2018 (dále jen návrh zprávy) <.>
<br> Návrh zprávy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 4.1 1.2019 do 4.12.2019:
<br> - na Magistrátu města Ostravy,útvaru hlavního architekta a stavebního řádu,Prokešovo náměstí č.8,v budově Nové radnice,4.poschodí,kancelář č.425
<br> - způsobem umožňující dálkový přístup na: https:lfu|ozna.ostrava.cz/data/public/09c6e7php
<br> Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky,tj.do 4.12.2019,může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky na adrese:
<br> Magistrát města Ostravy,útvar hlavního architekta a stavebního řádu,Prokešovo náměstí č.8,729 30 Ostrava <.>
<br> K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se dle 547 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží <.>
<br> Oddělení středisko informačních služeb Magistrátu města Ostravy a městské obvody žádáme,aby tuto veřejnou vyhlášku vystavily na úřední desce (vč.elektronické) po dobu nejméně 30 dnů a to v době od 4.11.2019 do 4.12.2019 (včetně - tzn.sejmout nejdříve 5.12.2019) a po uplynutí této lhůty zaslaly zpět s potvrzením o době vyvěšení <.>
<br> JPŠ „otisk razítka“ / % [Ja/? Mý/ Ing.arch.XXXX XXXXXXX,Ph.D.v.r.(J „
<br> vedoucí oddělení územní koncep...

Načteno

edesky.cz/d/3358678

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz