« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Bytový pořadník k 1.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bytový pořadník
Bytový pořadník
<br> By,tovýpořaclníkjevsorrladuseSměrnicíměstaKlimkovicÓ.212005opřidčlováníbytů
v majetkrr města klimkovic do nájmrr občanůrrr
<br> sestavený z podaných a zaevidovanýclr
<br> žádostí o byt.V bytovém pořádníku lr* z^J <.>,<.> lé uspořácláni Poát <.>
naióhavosti jejich bYové
<br> potřeby,která je <.>,<.> o*u bodovým t oJno.<.> nim <,>
sestupně,Ňejvyšší počet bodů vyjadřuje
<br> nejvyšší bytovou,<.> ur.r_,uuor,<.> Bytový il;ilik le aktualizován
jednou měsíčně vždy k 1 <,>
<br> kalendářnínru ani u'r,<,> -,eri.i a dále před
ň;dý"-'
<br> 'orlrodová'''íln
o Přidělení volného bYtu'
<br> Aktuální stav bytového pořadníku / přepočteno
k 1,11,20l9z
<br> Jméno
počet bodů
<br> 1 XXXXX XXXXXX X|,X
<br> X XXXXXX XXXXXXX XX,X
<br> l],X
J XXXX XXXXXX
<br> lXX XXXX XXXXXXXXX
IX
<br> X Daniel Čitrat
XX
<br> 6 XXXXXX XXXXXXX
\X,XX XXXX XXXXXXXXXXX
XX,X
<br> X XXXXXX XXXXXXXX
XX,X
<br> X XXXXX XXXXXXX
XXXX |Onar"; Gramel
XXXX | romáš Veverka
I2
<br> 12 XXXXXX XXXXXXXXX
X X,X
<br> XX XXXXX XXXXXX
XXlX Martin Čitrat
<br> XX XXXXX XXXXXXXXX XX
<br> XX
XX
<br> XX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX
gX,)*
<br> XX XXXXX XXXXXXXXX X,X
<br> XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X
<br> XX
<br> XI
<br> Radek Foltfu
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
<br> XX,),XX XXXXX XXXXXXXXX
X
<br> XX XXXXXX XXXXXXXXXXX
X,X
<br> XX XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Klimkovice: X.Xí,XXXX
<br> Zorucov ala: Arura Troj ančíková
<br>,eferent Technické správy města KltmKovtc

Načteno

edesky.cz/d/3357857

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz