« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Stroupeč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přírodní památka Stroupeč
1 Plány péče o MZCHÚ Ústeckého kraje Plán péče o Přírodní památku Stroupeč na období 2019–2028 říjen 2018 Obsah Obsah 2 1.Základní údaje o zvláště chráněném území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 1.1 Základní identifikační údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 1.6 Kategorie IUCN.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Stroupeč
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č.ú.882733379/0800
<br> strana 1 / 2
<br>
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
Datum: 21.10.2019
Spisová značka: KUUK/144632/2019/ZPZ/Růz-2194
Jednací číslo: KUUK/144632/2019/ZPZ
JID: 172658/2019/KUUK
Vyřizuje / linka: Mgr.XXXXXXX XXXXX / dousa.r@kr-ustecky.cz / XXX
Počet listů / příloh: 2/1
<br>
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
<br> o přírodní památku Stroupeč
<br>
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
orgán ochrany přírody podle § 77a odst.4 písm.e) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
přírody a krajiny (dále jen zákon) oznamuje podle ustanovení § 38 zákona,že byl připraven
návrh plánu péče o přírodní památku Stroupeč na období 2019-2028 <.>
<br> S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Ústeckého kraje,odboru
životního prostředí a zemědělství,budova C,Stroupežnického 1326/16,400 01 Ústí nad
Labem,kancelář č.310,v pracovních dnech nejlépe po předchozí domluvě,nebo na
internetových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje v sekci „životní prostředí –
ochrana přírody a krajiny“ (https://www.kr-ustecky.cz/ochrana-prirody-a-krajiny/ds-99199/) a
na obecním či městském úřadu dotčených obcí <.>
<br> Vlastníci dotčených pozemků a obce mohou uplatnit své připomínky nejpozději do
22.11.2019.O způsobu vypořádání připomínek sepíše krajský úřad protokol,kterým
zároveň plán péče schválí podle § 38 odst.4 zákona <.>
<br> Plán péče je odborný dokument,který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném
stavu chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu
ochrany přírodní rezervace.Plánem péče se nemění vlastnické vztahy a vlastnická práva k
pozemkům tvořícím přírodní rezervaci.Podle schváleného plánu péče bude krajský úřad
po...

Načteno

edesky.cz/d/3357543

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz