« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - INFORMACE O KONÁNÍ 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA ZDE
Město Klimkovice
Městský úřad Klimkovice
<br>
I N F O R M A C E
o konání 11.zasedání Zastupitelstva města Klimkovic
<br>
Městský úřad Klimkovice v souladu s ust.§ 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání 11.zasedání Zastupitelstva města Klimkovic svolaného starostou města Klimkovic v souladu s ust.§ 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost Zastupitelstva města Klimkovic ve II.poschodí zámku
<br> Doba konání: středa 30.října 2019 od 15.00 hodin
<br> Navržený program:
<.> zahájení,schválení programu
<.> určení ověřovatelů zápisu 11.zasedání zastupitelstva města a zapisovatele
· zpráva ověřovatelů zápisu z 10.zasedání zastupitelstva města
· volba členů návrhové komise
· informace o plnění usnesení zastupitelstva města
· zpráva o činnosti rady města a ostatních orgánů města
· zpráva kontrolního,finančního výboru a dopravně bezpečnostního výboru
<br> Diskuze s osadními výbory a občany (od 17.00 hodin)
<br> 1.Sokolovna – informace,dotace
1.Závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka
1.Členství města Klimkovic v turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko
1.Jednací řád zastupitelstva
1.Zásady zpravodaje
1.Zdravotní středisko – dohoda o narovnání vzájemných závazků a pohledávek
1.Rybníky v parku – opravy hrází
1.Výměna kotle v domě čp.216
1.Hasičská zbrojnice – projektová příprava
1.Žádost fyzické osoby o prodej pozemku parc.č.3645 k.ú.Klimkovice
1.Elektromobil – ukončení udržitelnosti dotace
1.Dopravní situace – ul.Polní,Palackého,9.května
1.Prodejní systém vstupenek
1.Úprava rozpočtu města Klimkovic pro rok 2019 - rozpočtové opatření č.17/2019,Aktivace fondu sportu – malý bazén
<br> · diskuze,závěr
<br>
XXXXXXXX XXXXX
starosta
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.října 2019 Sejmuto z úřední desky dne: 31.října 2019
XXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3356863

Meta

Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz