« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Dodávka motorového vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

čestné prohlášení
Výběrové řízení: „Pořízení osobního automobilu“
Příloha výzvy k podání nabídek: 4 Čestné prohlášení
<br> PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE – ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ
<br> Já,níže podepsaný statutární orgán
<br>
<br>
uchazeče o veřejnou zakázku Města Klimkovic,IČ 00298051,se sídlem Lidická 1,742 83 Klimkovice na akci „DODÁVKA MOTOROVÉHO VOZIDLA“ vyhlášenou dne 15.10.2019 v Klimkovicích prokazuji splnění kvalifikačních kritérií obdobně jako dle zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek,ve znění platných předpisů (dále jen zákon) tímto způsobem:
<br> Čestné prohlášení
Tímto prohlašuji,že splňujeme základní kvalifikační kritéria v souladu s §75 odst.1 a) až f) zákona č.134/2016 Sb <.>,zejména že:
(1) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst.1 písm.a) <,>
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst.1 písm.b) <,>
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst.1 písm.b) <,>
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst.1 písm.c) <,>
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst.1 písm.d) <,>
f) výpisu z obchodního rejstříku,nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,že není v obchodním rejstříku zapsán,ve vztahu k § 74 odst.1 písm.e) <.>
<br>
<br>
V 2019
<br>
<br> Jméno osoby vykonávající funkci statutárního orgánu:
<br>
<br>
<br>
<br>
Podpis
Výběrové řízení: „ DODÁVKA MOTOROVÉHO VOZIDLA“
Příloha č.2 výzvy k podání nabídky: Čestné prohlášení
krycí list
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> 1.Druh zakázky
<br> Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění <.>
<br> Název zakázky:
 DODÁVKA MOTOROVÉHO VOZIDLA
<br> Zadavatel:
Město Klimkovice,Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br> 2.Základní identifikační údaje o uchazeči
<br> Obchodní firma nebo název
 
<br> Sídlo/místo podnikání
 
<br> Právní forma
 
<br> Tel./fax
 
<br> E-mail
<br>
IČ / DIČ
 
<br> Č.účtu / banka
<br>
Spisová značka v obchodním rejstříku
<br>
Osoba oprávněná jednat za uchazeče
<br>
Kontaktní osoba
<br>
Tel./fax
<br>
E-mail
<br>
3.Kritéria hodnocení:
<br> 1.Cena
Celková XXXX XXX DPH
DPH
<br> %
Celková cena včetně DPH
<br>
 
 
 
<br> 2.Délka poskytnuté záruky na vozidlo (v měsících):
<br>
Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji,že jsem byl důkladně seznámen s textem Výzvy k podání nabídky,včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky.Čestně prohlašuji,že uchazeč je vázán celým obsahem této předložené nabídky nejméně po dobu 30 kalendářních dnů <.>
<br> Místo:
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby:
<br> Datum:
<br>  
<br> Jméno oprávněné osoby:
výzva
Č.j.: Sp.zn.:
<br>
<br>
<br>
MĚSTO KLIMKOVICE
<br> starosta
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br>
<br>
<br>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA „DODÁVKU MOTOROVÉHO VOZIDLA“
Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,zadávanou v souladu se Směrnicí č.4/2017,vydanou městem Klimkovice,o evidenci veřejných zakázek a postupu při zdávání veřejných zakázek malého rozsahu <.>
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
<br> město Klimkovice
Se sídlem:
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
Zastoupena:
<br> starostou města Jaroslavem Vargou
IČ:
<br>
00298051
DIČ:
<br>
CZ00298051
Kontaktní osoba:
XXXXXXXX XXXXX
Telefon:
<br> XXX XXX XXX
e-mail:
<br>
starosta@mesto-klimkovice.cz
Název zakázky:
„DODÁVKA MOTOROVÉHO VOZIDLA“
1.Předmět zakázky:
<br> Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka motorového vozidla podle požadavků v souladu se zadávacími podmínkami výzvy <.>
<br> Předpokládaná hodnota zakázky činí max.500.000,- Kč s DPH
Dodávka bude realizována do 15.listopadu 2019
Požadavky na vozidlo:
<br> Rok výroby:  2019
Stav tachometru:  
<br> do 100 km
motor výkon/objem motoru:  
min.110 kw/ min.1490 cm3 - XXX.XXXX cmX
převodovka: 
<br>
manuální X-ti stupňová
typ karoserie:    
<br> 5-ti dvéřová,2 prostorová
počet míst: 
<br>
5
palivo:   
<br>
benzín,okt.č.95
minimální objem zavazadlového prostoru:  580 l
minimální délka zavazadlového prostoru:  107 cm
minimální užitečná hmotnost: 
620 kg
barva:    
<br>
šedá tmavá metalíza
Barva interiéru:   
<br> tmavý odstín
Záruka: 
<br>
min.  5let/100.000km
<br> Minimální výbava vozidla:
airbag řidiče a spolujezdce,boční airbagy,hlavové airbagy,kolenní airbag řidiče,  antiblokovací systém ABS,ASR – protiskluzový systém,přední Full LED světlomety,stěrač zadního okna,dvouzonová digitální klimatizace,tempomat,signalizace parkování vzadu,vyhřívání předních
sedadel,8" dotykový displej s možností zrcadlení telefonu a pro zobrazení navigace,mlhové světlo...

Načteno

edesky.cz/d/3356862

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz