« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Strážník Městské policie Klimkovice - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výběrovka zde
Město Klimkovice
Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br>
Město Klimkovice
vyhlašuje
Výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst
„strážník Městské policie Klimkovice“
<br> Místo výkonu práce: město Klimkovice
Předpokládaný nástup: 1.1.2020
Podmínky:
· státní občanství ČR
· střední vzdělání s maturitní zkouškou
· min.věk 18 let
· zdravotní způsobilost (§ 4c zák.č.553/1991 Sb.)
· bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a,§ 4b zák.č.553/1991 Sb.)
· řidičský průkaz sk.B
· uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel)
<br> Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
· jméno,příjmení a titul
· datum a místo narození
· státní příslušnost
· místo trvalého pobytu
· datum a podpis
<br> K přihlášce uchazeč připojí:
· strukturovaný životopis
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
· telefonní kontakt a e-mailovou adresu
· získaná osvědčení o splnění odborných předpokladů dle zák.č.553/1991 Sb <.>
· čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a odst.1 písm.b) a c) zák.č.553/1991Sb <.>
· čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b odst.4 zák.č.553/1991 Sb <.>
<br>
Nabízíme:
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění.Nabízíme zaměstnanecké benefity - stravenky,5 týdnů dovolené,příspěvek na penzijní připojištění <.>
Způsob a místo podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit osobně nebo zaslat poštou v zalepené obálce s označením „VŘ– STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE,NEOTVÍRAT“ tak,aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31.10.2019 do 12:00 hod.v podatelně na adrese:
<br> Město Klimkovice
podatelna Městského úřadu
Lidická 1
742 83 Klimkovice
<br> Bližší informace podají: XXXXXXXX XXXXX,starosta,tel: XXX XXX XXX,mail: starosta@mesto-klimkovice.cz nebo Bc.XXXXXX XXXXXXX,vedoucí správního odboru,tel.: XXX XXX XXX,jahnova@mesto-klimkovice.cz <.>
Pozvání k výběrovému řízení bu...

Načteno

edesky.cz/d/3356860

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz