« Najít podobné dokumenty

Město Nový Jičín - Usnesení z 6. Zastupitelstva města Nový Jičín konaného v mimořádném termínu dne 23.10.2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nový Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zm-u-2019-6.pdf
Příloha č.2
zápisu z jednání
<br> 6.zasedání ZM
<br>
M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N
U S N E S E N Í
<br> z 6.zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného v mimořádném termínu dne 23.10.2019 <.>
<br>
<br> 124/Z6/2019 Určení ověřovatelů zápisu ZM <.>
ZM
<br> 1.určuje
ověřovatele zápisu 6.zasedání ZM: Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br>
XXX/ZX/XXXX Schválení programu <.>
ZM
<br> 1.schvaluje
program jednání 6.zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín v mimořádném termínu
dne 23.10.2019 <.>
<br>
126/Z6/2019 Projekty města - Rekonstrukce zimního stadionu v Novém Jičíně <.>
ZM
<br> 1.a.schvaluje
zapojení projektu Rekonstrukce zimního stadionu v Novém Jičíně do dotační výzvy V6
Sport,investice 2020 pro ÚSC,vypsané Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy,v
rámci dotačního programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017
– 2024 a souhlasí s podáním žádosti o dotaci <,>
b.schvaluje
zařazení akce Rekonstrukce zimního stadionu v Novém Jičíně do rozpočtu města Nový
Jičín na rok 2020 <,>
c.souhlasí
se závazkem financování projektu dle bodu a.tohoto usnesení ve výši dle podmínek
dotační výzvy,tj.minimálně ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města

Načteno

edesky.cz/d/3355547

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nový Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz