« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Delan Pro / UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 517 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 517 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338 1/3 Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 068771/2019/28825 Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz Označení UKZ / delan pro.pdf Telefon: +420 545 110 489 Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 30.října 2019 Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto povoluje podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009 („dále jen „nařízení ES“) rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Delan Pro evid.č.5447-0 následujícím způsobem: Čl.1 1) Rozsah povoleného použití přípravku: 1) Plodina,oblast použití 2) Škodlivý organismus,jiný účel použití Dávkování,mísitelnost OL Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) Pozn.k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně rybíz,angrešt antraknóza rybízu,rez vejmutovková 2,5 l/ha 7 1) od 19 BBCH,do 85 BBCH rybíz,angrešt antraknóza rybízu,rez vejmutovková 2,5 l/ha AT 1) od BBCH 91,do 95 BBCH po sklizni OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.2/3 Plodina,oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max.počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi rybíz,angrešt 150-500 l/ha postřik,rosení 3x za rok (2x BBCH 19-85 a 1x BBCH 91-95) 7-10 dnů Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 % Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] rybíz,angrešt 14 9 6 6 Za účelem ochrany...

Načteno

edesky.cz/d/3354783

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz