« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - vyhlaska popl VHP 3,2010.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska popl VHP 3,2010.pdf
OBEC DOLANY
Obecně závazná vyhláška č.3/2010
<br> o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne 20.12.2010usnesením č.II/2010
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Obec Dolany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu1 (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).2
<br> Čl.2
Předmět poplatku,poplatník
<br> Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podléhá každý
<br> a) povolený hrací přístroj (dále jen „VHP“) nebo
<br> b) jiné technické herní zařízení (dále jen „THZ“) povolené Ministerstvem
financí.3
<br> Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného
technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné
THZ“).4
<br> Čl.3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatek za VHP se platí ode dne,kdy byl VHP uveden do provozu.Za jiné THZ se
poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,kterým bylo jiné THZ
povoleno <.>
<br> 1 Zákon ČNR č.202/1990 Sb <.>,o loteriích a jiných podobných hrách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o loteriích“)
2 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
3 § 10a odst.1 zákona o místních poplatcích
4 § 10a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Poplatková povinnost za VHP za...

Načteno

edesky.cz/d/3350902

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz