« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení mimounijních evropských zemí, Amerik a rozvojové politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 220 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 220 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerský rada
v oddělení mimounijních evropských zemí,Amerik a rozvojové politiky
<br> v odboru zahraničně obchodní spolupráce
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/65/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 29.10.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení mimounijních
<br> evropských zemí,Amerik a rozvojové politiky v oboru služby 33.Obchod,licence a
<br> mezinárodní ekonomické vztahy <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.prosinec 2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: tvorba koncepčních
<br> materiálů v oblasti zahraničního obchodu ČR týkajících se regionu Amerik,koordinace
<br> zahraniční rozvojové spolupráce v oblasti zemědělství,potravinářství,rybářství a lesnictví <,>
<br> koordinace spolupráce ČR s mezinárodní organizací FAO <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13.11 <.>
2019 <,>
tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> 1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br> 2
<br>
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
<br> elektronické pošty sl...

Načteno

edesky.cz/d/3350123

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz