« Najít podobné dokumenty

Obec Mořkov - 72 - 19 - Návrh Rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mořkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO_Cyklostezka_NJH_rozpocet_2020_vyveseni.xlsx [0,01 MB]
rozpočet
Návrh Rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2020 (v Kč)
Příjmy ODPA POL Rozpočet 2020
Třída 4 Přijaté transfery 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 250,000.00
Třída 8 Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostřed.na BÚ 200,000.00
Příjmy celkem 450,000.00
<br>
Výdaje Výdaje ODPA POL Rozpočet 2020
Třída 5 Běžné výdaje 2219 5163 Služby peněžních ústavů 21,000.00
2219 5171 Opravy a udržování 200,000.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 186,000.00
6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1,000.00
6171 5139 Nákup materiálu 5,000.00
6171 5168 Služby zpracování dat 17,000.00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 10,000.00
6171 5172 Programové vybavení 1,000.00
6171 5175 Pohoštění 6,000.00
6310 5163 Služby peněžních ústavů 3,000.00
Výdaje celkem 450,000.00
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXX Vyvěšeno:
<br> V Novém Jičíně dne XX.XX.2019 Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/3349556


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mořkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz