« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o zřízení městské policie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV zde
MĚSTO KLIMKOVICE
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2019
o zřízení městské policie
<br>
Zastupitelstvo města Klimkovic se na svém 10.zasedání konaném dne 25.9.2019 usnesením č.10/179.1 usneslo vydat na základě § 1 odst.1 zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písmeno h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Čl.1
<br> Ve městě Klimkovicích se ke dni 1.11.2019 zřizuje Městská policie Klimkovice <.>
<br>
Čl.2
Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem od jejího vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
…………………….<.>.……………………… <.>
Bc.XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX
místostarosta starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3346967

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz