« Najít podobné dokumenty

Obec Němčice (Prachatice) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčice (Prachatice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018
KRAJSKÝ ÚŘAD JvIHOČESKÝ KRAJ
<br> ODBOR EKONONHCKÝ'
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODiKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 88675/2018/evsn stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Němčice,lčo 002505514
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 13.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání 25.února 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2018 ve smyslu ustanovení 9 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
<br> předpisů,bylo zahájeno dne 26.07.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX - kontrolorka: XXXX XXXXXXX
<br> - kontrolorka: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2004 Sb.avg 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.667,669,672/2018/OEKO—PR dne 20.07.2019 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 388 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br>.Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úko...

Načteno

edesky.cz/d/3346916

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Němčice (Prachatice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz