« Najít podobné dokumenty

Obec Mnichov (Strakonice) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mnichov (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření.pdf (1954860)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> ooeon EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ oscí Sp.zn.: OEKO-PŘ 38814í2018íhakr stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> obce Mnichov.IČO 00667714
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 29.října 2018 jako dílčí přezkoumání 12,března 2019jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Mnichov za rok 2018 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128í2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 23.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznamení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420:2904 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.672ř201BIOEKO-PR dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: Ing.Bc.XXXXXXXXX XXXXX,MBA — starosta Mgr.XXXXXXXXX XXXX - místostarostka
<br> U Zimního stadionu XXXXX.XXX 78 České Budějovice,tel.: 386 720 111.fax: 386 359 084 e-podatelna: posGriaj-jihoceskycz.www.kraj-jihocesky.oz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.42012004 Sb <.>,posouzene podíe híedisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420i2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řadu <.>
<br> Poslední kontrolni úkon - ukončení kcntroly na místě byt učiněn dne 12.3.2019 <.>
<br> A.Výsledek díl...

Načteno

edesky.cz/d/3346912

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mnichov (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz