« Najít podobné dokumenty

Obec Mnichov (Strakonice) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mnichov (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření.pdf (1954860)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> ooeon EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ oscí Sp.zn.: OEKO-PŘ 38814í2018íhakr stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> obce Mnichov.IČO 00667714
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 29.října 2018 jako dílčí přezkoumání 12,března 2019jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Mnichov za rok 2018 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128í2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 23.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznamení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420:2904 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.672ř201BIOEKO-PR dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: Ing.Bc.XXXXXXXXX XXXXX,MBA — starosta Mgr.XXXXXXXXX XXXX - místostarostka
<br> U Zimního stadionu XXXXX.XXX 78 České Budějovice,tel.: 386 720 111.fax: 386 359 084 e-podatelna: posGriaj-jihoceskycz.www.kraj-jihocesky.oz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.42012004 Sb <.>,posouzene podíe híedisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420i2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řadu <.>
<br> Poslední kontrolni úkon - ukončení kcntroly na místě byt učiněn dne 12.3.2019 <.>
<br> A.Výsledek díl...

Načteno

edesky.cz/d/3346912

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Mnichov (Strakonice)
11. 05. 2020
15. 04. 2020
20. 03. 2020
03. 03. 2020
09. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Mnichov (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz