« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Rozpočtové opatření ze dne 5.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření ze dne 5.6.2019
M.7 among-no,<,>,swim
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6N7 3-1 3930 mug 7344/74be °’/7“”»’5
<br> M‘all 19V EIWWOM r) M'DM lsl “MI Win' lfluo’lfllflli
<br> wow u: unto: = un'uw z nun-n,XXXX an MA: JRMA
<br> uu'uM an IXXX!" = on why-n,uo‘nau rm 0MB - leud
77 unz'aosu m ax claw s '; cu uumm Mow:
wagon: un‘mugh m mam» go-uwm wmzluuamz mum: nunw m m an amt:
na‘ma: mm m ou‘u mam momma mum mg nu ma
un‘mun an mm 0017 um Mum! mud m: mm mm uuuw me 6229 m m H?!
Human: mm.mm mm \uqlwmmm aaumm wow ma ten; 00 mm:
may: Le an ow uz~ an wast 000 men: mapaumw Auwluu manta aau Mm uum 97L: LEI; w 00 H2
na'nstm aa’nww m m ummmmm mm uumm: m; w chz
uu’wuuv mum.m mama: xemwuammzdz mum 000002st 1209 w 50ch
mm unmm ma non 0,<,> “sz mm m mg no M m
mm as mm.w'u m now-1 u A: m m m.m no no m
w’uwmfi uu'uuuum m mamm wasnmmuzfiuaupa madam uuumzua 2209 m m m
w'uw m» uumm m m :Anwnuupm mum am: ms an no in
\ w'uuu m mm» m mm mm pain M mu «m m 5 m m m
w'wuu mm» mm mm,7,mm mm saw me ms w m m
Mn AHMIEM ”in up 0» Wm] IS puma 7'1 51:: in “Ed wddm "V [IS
<br> storeo'sa air; =2 atom E '9"
quagedo gnonodmu
<br> mow mm

Načteno

edesky.cz/d/3346820


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zichovec
27. 06. 2020
23. 06. 2020
18. 06. 2020
14. 06. 2020
11. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz