« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Rozpočtové opatření ze dne 5.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření ze dne 5.6.2019
M.7 among-no,<,>,swim
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6N7 3-1 3930 mug 7344/74be °’/7“”»’5
<br> M‘all 19V EIWWOM r) M'DM lsl “MI Win' lfluo’lfllflli
<br> wow u: unto: = un'uw z nun-n,XXXX an MA: JRMA
<br> uu'uM an IXXX!" = on why-n,uo‘nau rm 0MB - leud
77 unz'aosu m ax claw s '; cu uumm Mow:
wagon: un‘mugh m mam» go-uwm wmzluuamz mum: nunw m m an amt:
na‘ma: mm m ou‘u mam momma mum mg nu ma
un‘mun an mm 0017 um Mum! mud m: mm mm uuuw me 6229 m m H?!
Human: mm.mm mm \uqlwmmm aaumm wow ma ten; 00 mm:
may: Le an ow uz~ an wast 000 men: mapaumw Auwluu manta aau Mm uum 97L: LEI; w 00 H2
na'nstm aa’nww m m ummmmm mm uumm: m; w chz
uu’wuuv mum.m mama: xemwuammzdz mum 000002st 1209 w 50ch
mm unmm ma non 0,<,> “sz mm m mg no M m
mm as mm.w'u m now-1 u A: m m m.m no no m
w’uwmfi uu'uuuum m mamm wasnmmuzfiuaupa madam uuumzua 2209 m m m
w'uw m» uumm m m :Anwnuupm mum am: ms an no in
\ w'uuu m mm» m mm mm pain M mu «m m 5 m m m
w'wuu mm» mm mm,7,mm mm saw me ms w m m
Mn AHMIEM ”in up 0» Wm] IS puma 7'1 51:: in “Ed wddm "V [IS
<br> storeo'sa air; =2 atom E '9"
quagedo gnonodmu
<br> mow mm

Načteno

edesky.cz/d/3346820


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz