« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet za rok 2018
<br> Obec Zichovec
<br> zpracovaný na základě š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Vyvěšeno: \ó—f-G- Jof-"C? Sejmuto:
<br> Schváleno:
<br> Údaje o obci:
<br> Název: Obec Zichovec ICO: 00640468 Adresa: Zichovec 53,273 74 Klobuky
<br> e-mail: obec-© zichovec.cz www stránky: www.zichoveecz
<br> Obsah:
<br> |_ <.>
<br>.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a přehled o dalších finančních operacích.Příloha č.1
<br> Komentář k příjmům a výdajům <.>
<br> Vyúčtování ňnančníeh prostředků <.>
<br> Hospodářská činnost <.>
<br> Rozpočtové hospodaření <.>
<br> Majetek obce.Příloha č.4
<br> Finanční vypořádání - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rOZpočtu <,>
<br> k rozpočtu kraje,obcí,státním fondům a jiným rozpočtům.Příloha č.2
<br> 8.Zápis z kontroly hospodaření obce provedené Krajským úřadem Středočeského kraje.Příloha č.3
<br> FQWřPP—ř
<br> Zveřejnění:
<br> Závěrečný účet byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obce Zichovec Od 20.5.2019 do 5.6.2019
<br> Údaje o plnění příjmů za rok 2018
<br> 1 D 1 557 500
<br> anové příjmy 1 899 600 1 894 891
<br> Nedanové příjmy 378 000 408 022 321 959
<br> 2 3 Kapitálové příjmy 20 000 11 000 11 000 4
<br> Přijaté dotace a 55 000 677 357 788 432 transfery
<br> Příjmy celkem _ _ _
<br> Komentář k vybraným příjmovým položkám: * čov : stočné 234 733,-
<br> * Tríděný odpad: zpětný odběr odpadu 52 530,- * Tělovýchovná činnost: provoz tenisového kurtu 16 790,-
<br> Údaje o plnění výdajů za rok 2018“
<br> 5
<br> Běžné výdaje 1 481 000 1 627 321 l 384 451
<br> 6 Kapitálové 45 000 784 700 737 916 výdaje
<br> Výdaje i _ _
<br> celkem
<br> Komentář k vybraným výdajovým položkám:
<br> * Záležitosti kultury: věcné dary 9 482,- * Veřejné osvětlení: Opravy 15 904,- * Odvoz odpadu: Komunálního 168 402,- Tříděného 28 982,- Štěpkovač 601 975,-
<br> Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočt...

Načteno

edesky.cz/d/3346819

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zichovec
27. 06. 2020
23. 06. 2020
18. 06. 2020
14. 06. 2020
11. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz