« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet za rok 2018
<br> Obec Zichovec
<br> zpracovaný na základě š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Vyvěšeno: \ó—f-G- Jof-"C? Sejmuto:
<br> Schváleno:
<br> Údaje o obci:
<br> Název: Obec Zichovec ICO: 00640468 Adresa: Zichovec 53,273 74 Klobuky
<br> e-mail: obec-© zichovec.cz www stránky: www.zichoveecz
<br> Obsah:
<br> |_ <.>
<br>.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a přehled o dalších finančních operacích.Příloha č.1
<br> Komentář k příjmům a výdajům <.>
<br> Vyúčtování ňnančníeh prostředků <.>
<br> Hospodářská činnost <.>
<br> Rozpočtové hospodaření <.>
<br> Majetek obce.Příloha č.4
<br> Finanční vypořádání - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rOZpočtu <,>
<br> k rozpočtu kraje,obcí,státním fondům a jiným rozpočtům.Příloha č.2
<br> 8.Zápis z kontroly hospodaření obce provedené Krajským úřadem Středočeského kraje.Příloha č.3
<br> FQWřPP—ř
<br> Zveřejnění:
<br> Závěrečný účet byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obce Zichovec Od 20.5.2019 do 5.6.2019
<br> Údaje o plnění příjmů za rok 2018
<br> 1 D 1 557 500
<br> anové příjmy 1 899 600 1 894 891
<br> Nedanové příjmy 378 000 408 022 321 959
<br> 2 3 Kapitálové příjmy 20 000 11 000 11 000 4
<br> Přijaté dotace a 55 000 677 357 788 432 transfery
<br> Příjmy celkem _ _ _
<br> Komentář k vybraným příjmovým položkám: * čov : stočné 234 733,-
<br> * Tríděný odpad: zpětný odběr odpadu 52 530,- * Tělovýchovná činnost: provoz tenisového kurtu 16 790,-
<br> Údaje o plnění výdajů za rok 2018“
<br> 5
<br> Běžné výdaje 1 481 000 1 627 321 l 384 451
<br> 6 Kapitálové 45 000 784 700 737 916 výdaje
<br> Výdaje i _ _
<br> celkem
<br> Komentář k vybraným výdajovým položkám:
<br> * Záležitosti kultury: věcné dary 9 482,- * Veřejné osvětlení: Opravy 15 904,- * Odvoz odpadu: Komunálního 168 402,- Tříděného 28 982,- Štěpkovač 601 975,-
<br> Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočt...

Načteno

edesky.cz/d/3346819

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz