« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Rozpočtové opatření ze dne 1.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření ze dne 1.4.2019
Mm 11 ma
<br> Rozpoétové opatfeni 5"” ’ ' '
c11 51/2019 to due 01.04.2019
5» 0mm Fin 0,mg 1.1 mm! "““ —sa 011M040”.‘ m; menyun
23175053117 174500000 0000 we own? m"; mums,“121‘ 000 ‘ 0100 44150100 14150100‘
231m m 5171 0171 00000 0000000 0100 m 4QO mm
23100 00 5:02 am 00000 0000 000 thydamapup‘alkfl :1 m «m cm.smm 50mm
23100 00 0115 0012000000 0000 000 mam.11m 0 mm“: mama 490001709 mama 1200400
23100000112 000000000 0000000 NIpHmnnxeslvv/mm am 000 450000.5000:
CIIkon Bouilm 1: R0 by! SI/ZMI I.dun MVOIJMO
<.> 500,00 11,00
42 150.00.mm: 0,00
:1 550.00 0 mm <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 500,00
42 150.00
<.> 31 500,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> $720575 aka 4 4‘ «I: x?
<br> wms ‘ ‘ —m¢zm.<.> m : m

Načteno

edesky.cz/d/3346817


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz