« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Záměr na změnu smlouvy nebytových protor - cukrárna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
2397/2019-TS/TRO
<br> Klimkovice 25.10.2019
<br> MĚSTO KLIMKOVICE
<br> dle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> Záměr na změnu smlouvy spočívající v prodloužení doby nájmu nebytových prostor v domě č.p.70 – Cukrárna
Jedná se o vyčleněnou část nebytových prostor v domě č.p.70 na náměstí v Klimkovicích,o celkové výměře 77,87 m2 v domě č.p.70 na náměstí v Klimkovicích,nacházející se na pozemku parc.č.1373/5 v kat.území Klimkovice,u kterých bude prodloužen nájem za účelem provozu cukrárny a to na dobu 10ti let,tj.do 30.11.2029 <.>
Poskytnutí dalších informací předmětu budoucího prodloužení nájmu je možné u slečny Anny Trojančíkové,referenta Technické správy na tel.čísle 558 955 821 <.>
V Klimkovicích dne 25.10.2019
XXXXXXXX XXXXX
starosta
<br> Zveřejňuje: Technická správa města Klimkovic
<br> Bližší informace: XXXX XXXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
trojanickova@mesto-klimkovice.cz

Načteno

edesky.cz/d/3344116

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz